De toneelzaal van het Lambertuspatronaat.

Het patronaat

Het patronaatswerk ontstond in het begin van de twintigste eeuw. De beweegredenen hiervoor worden beschreven in de besluiten die genomen zijn tijdens de diocesane katholiekendag op 20 augustus 1905.

Op die dag kwamen uit heel het bisdom ’s-Hertogenbosch mensen bijeen in Helmond om allerlei actuele zaken te bespreken:

…overwegende dat in onze dagen dringende behoefte bestaat aan de vorming der jeugd tot degelijke Katholieke en voor hun taak bekwame mannen en vrouwen en tot bescherming der jeugd tegen verkeerde invloeden;
dat er in de eerste jaren na het verlaten der school in de opvoeding en ontwikkeling der jeugd eene leemte bestaat, waarin in de meeste gevallen het huisgezin niet kan voorzien;
acht het noodzakelijk en spreekt den wensch uit: dat overal, waar zulks mogelijk is voor de jongelingen, die de school hebben verlaten, R.K. Patronaten of dergelijke vereenigingen worden opgericht;
dat ook voor meisjes, vooral in grootere gemeenten, R.K. vereenigingen worden opgericht, die hun passende gelegenheid bieden tot het opdoen van alle huishoudelijke bekwaamheden ….

Het patronaatswerk was dus bedoeld voor jongens die van de lagere school af waren. De meisjes kwamen er maar bekaaid af. In die patronaten werd van alles georganiseerd. Er werd toneel gespeeld, muziek gemaakt, e.d. De meisjes mochten verenigingen bezoeken waar ze opgeleid werden tot huisvrouw.

Een tiental jaren later ging men de behoefte voelen aan een aparte instelling voor de wat oudere jongens om de leemte te vullen tussen het verlaten van het patronaat en de tijd dat men lid werd van de uiteraard katholieke vakbond die toen nog werkliedenvereniging werd genoemd. Daartoe werd in Helmond de St. Jozefs-Jongelings-Vereeniging opgericht, die in 1914 een eigen gebouw kreeg naast het patronaat.

bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Hongaarse vluchtelingen werden in Eindhoven flink in de watten gelegd. Ze  bezochten het Van Abbemuseum en dineerden in hotel Bristol gelegen aan het Stationsplein. Fotograaf: Frans van Mierlo - Fotovisie, collectie RHCe
De oorlogen in de 16de en 17de eeuw
Reklameposter van Zeepfabriek Redelé (1847-1968) aan de Kanaalstraat.
Stefanie Luiken
images/hourglass.png

ZOEKEN...