Slagerij Blomhoff in de Vrijstraat omstreeks 1930.

De gezondheidscommissie.

Tot aan de twintigste eeuw was ieders gezondheid zijn of haar eigen zaak.

De overheid beschouwde gezondheid als een zaak van het individu en hield zich daarom niet bezig met de volksgezondheid. Totdat de dodelijke cholera-epidemieën in de negentiende eeuw duidelijk maakten dat overheidsbemoeienis niet meer uitblijven kon. Cholera, tuberculose en andere nare ziektes gedijen daar waar de openbare hygiëne slecht is. Een van de vele middelen om vat te krijgen op de openbare hygiëne en volksgezondheid, naast de voor de hand liggende maatregelen als de aanleg van riolering en drinkwaternet, was de instelling van de zogenaamde Gezondheidscommissie. Eindhoven werd bij Koninklijk Besluit van 25 juni 1902 aangewezen als centrumplaats voor de Gezondheidscommissie voor Eindhoven en omliggende dorpen. In de jaarverslagen van deze commissie is te lezen hoe de openbare hygiëne en volksgezondheid in de regio Eindhoven ervoor stonden en hoe deze langzaam doch gestaag verbeterden. De commissie was onder meer belast met het toezicht op volkshuisvesting, de gezondheidszorg, arbeidsomstandigheden en de verzameling en afvoer van huisvuil. De bevindingen zijn bepaald niet altijd smakelijk, getuige het volgende citaat uit het verslag van 1916. ‘Naar aanleiding eener ingekomen klacht omtrent hinder, ondervonden van de slachterij aan de Fellenoord, werd door ons een onderzoek ingesteld. Op den bloedput lag opgestapeld zeker meer dan 4 m3 mest en slachtafval, zoodat ruimen van den bloedput onmogelijk is. Daar de toevoerleiding van de slachtplaats naar den bloedput verstopt is, vermengt het bloed en schrobwater zich met de mest en loopt naar den lager gelegen tuin van den buurman. Plassen bloed stonden in den tuin.’ Eindhoven kende vele slagerijen waar de faciliteiten om vee te slachten verouderd, onhygiënisch en dus een gevaar voor de volksgezondheid waren. Om die reden werd in 1922 een gemeentelijk slachthuis opgericht. Voortaan werd het vee op een centrale plaats geslacht en het vlees verder verwerkt en verkocht in de slagerij. In 1933 werden de Gezondheidscommissies in den lande opgeheven.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Reclame voor ETOS brandstof op een luchtballon in 1947
De Dorpsstraat in Stiphout
Johan Jacobs als hoofd van de tekenkamer. Hij staat achter de tekenaars.
images/hourglass.png

ZOEKEN...