Studiedag 26 mei a.s.; Waren uw voorouders militairen of waren ze ziek?

Mensen die geïnteresseerd zijn in hun familiegeschiedenis kunnen te maken krijgen met een militaire loopbaan van een of meerdere familieleden. Een prettige bijkomstigheid is dat er in de archieven over militairen veel is te vinden.

Zoals in 1811 toen onder de Franse overheersing de nationale dienstplicht werd ingevoerd. Nadat in 1813 de onafhankelijkheid uitgeroepen was, kwam het Reglement van Algemene Volkswapening tot stand. De Nederlandse strijdmacht werd samengesteld uit een Landstorm (verdediging van de eigen omgeving) en een Landmilitie (verdediging van het vaderland). In 1814 volgde een grondwettelijke reorganisatie van de strijdkrachten. Op elke 100 inwoners moest één militielid worden aangewezen. Het land werd daartoe verdeeld in militiedistricten, die weer werden opgedeeld in tien kantons. Lukte het niet om genoeg vrijwilligers voor de militie te vinden dan werd het aantal rekruten aangevuld met lotelingen. Een systeem dat tot 1938 bleef bestaan. Had je geld dat kon je je in de militie laten vertegenwoordigen door een plaatsvervanger.
Legers van voor die tijd waren vaak van koningen en de adel. Over officieren en onder-officieren is het nodige terug te vinden, maar over manschappen beduidend minder en vaker helemaal niets. Zij waren immers kanonnenvoer en door de snelheid van aannemen en sneuvelen was nauwelijks bij te houden wie er in het leger zat.

Wat men bij familieonderzoek ook kan tegenkomen is dat een echtpaar een aantal kinderen krijgt, maar die allen voor hun vijfde geboortejaar overlijden. Een familiedrama uiteraard maar dergelijke kindersterfte was vroeger niet ongewoon.

‘Op zoek naar militaire voorouders’ en ‘Ziekten, zorg en zoektochten’ zijn de onderwerpen die op zaterdag 26 mei a.s. bij de interessegroep stamboomonderzoek van de HCC, de grootste computerclub in de Benelux aan de orde komen. De -gratis toegankelijke- bijeenkomst wordt gehouden in Zalencentrum Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn.

’s-Morgens vanaf 11 uur zal dr. A.P. van Vliet, plaatsvervangend directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie van het Ministerie van Defensie een presentatie geven over de zoektocht naar militaire voorouders en daarbij handvatten aanreiken om vragen te beantwoorden zoals bij welke onderdelen dienden zij, wat was hun rang, waar waren zij gelegerd e.d.

In de middag is het woord aan mevrouw dr. Mieneke te Hennepe, conservator van het rijksmuseum Boerhaave te Leiden. Haar lezing zal gaan over ‘Ziekten, zorg en zoektochten’. Zij gaat daarbij in op de invloed van ziekten op de stamboom. Wat betekende het om twee eeuwen geleden ziek te zijn? Wat is de invloed van de medische geschiedenis op zoektochten in de archieven uit de periode 1700 - 1900. Ook de ontwikkelingen van epidemieën in deze periode en de definities en veranderende betekenissen van deze en andere veel voorkomende ziekten komen aan bod.

Interessegroep Genealogie
De Interessegroep Genealogie van HCC -de grootste computerclub in de Benelux- is sinds 1986 een levendige groep die geïnteresseerden adviseert over methoden en mogelijkheden van onderzoek, van genealogische computerprogramma’s en de mogelijkheden die internet op dit gebied te bieden heeft. Daarnaast voorziet zij de archiefwereld van adviezen op basis van wat haar leden ervaren bij het zoeken naar voorouders via digitaal beschikbare bestanden inclusief de websites van de archieven. Ook met historische-, geschiedkundige verenigingen en erfgoedgroepen wordt contact onderhouden. HCC!genealogie biedt een omvangrijk netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen en geeft presentaties en cursussen door heel het land. De leden steunen en stimuleren elkaar in hun onderzoek.
Daarnaast exploiteert zij de website genealogie.hcc.nl/

 

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Paasmis in de Heilig Hartkerk in de Veestraat. Fotograaf onbekend.
Het motto van Notten.
De bouw van de Catharinakerk omstreeks 1864. Beeldcollectie RHCe
images/hourglass.png

ZOEKEN...