Jean Victor, baron Constant de Rebecque (foto: Wikipedia)

Wie was de naamgever van de voorm. Constant Rebecque kazerne?

De voormalige Constant Rebecque kazerne aan de Oirschotsedijk, net buiten Eindhoven en naast de Herdgang, werd in 1939 in gebruik genomen als legerplaats. Tot 1996 behield het deze functie, daarna werd het asielzoekerscentrum, antikraakwoning en momenteel herbergt het complex de Internationale School Eindhoven voor internationaal basis- en voortgezet onderwijs.

Vanwaar de naam Constant Rebecque? De familie Constant Rebecque is oorspronkelijk uit Frankrijk afkomstig, maar in de 17e eeuw naar Zwitserland getrokken. Van daaruit namen enkele leden van de familie dienst in het Staatse leger en bekleedden functies, kort bij de stadhouders. In de 19e eeuw waren vele leden van de familie opgeklommen tot in de hogere rangen binnen het Nederlandse leger. Bovendien bekleedden ze functies zoals kamerheer van de koning of hofmaarschalk.

De kazerne is vernoemd naar Jean Victor, baron Constant de Rebecque (1778-1850). Hij had al een avontuurlijk leven als militair in Frankrijk achter de rug, voordat hij in 1805 werd aangesteld als gouverneur van de jonge prins van Oranje, die op dat moment in Oxford studeerde. Zijn hele leven lang voelde hij zich met de prins, later koning vebonden.  Jean Victor nam deel aan veldslagen in Spanje. In 1813, als de onafhankelijkheid van de Nederlanden een feit is, wordt hij bevorderd tot kolonel en later tot generaal-majoor. Hij werd voorzitter van de commissie die de Frans-Nederlandse grens moest vaststellen.

In 1815 kwam hij weer in actieve dienst, waar hij een opvallende rol speelde in de strijd tegen Napoleon. Vooral zijn optreden in het strategische spel rond de slag Quatre-Bras maakte grote indruk. In 1816 werd hij bevorderd tot luitenant-generaal. In 1830 vergezelde hij Frederik, prins van Oranje naar Brussel om de aldaar uitgebroken onrust tot bedaren te brengen. Bij  schermutselingen bij de Schaarbeekse Poort in Brussel werd hij door een kogel in zijn arm getroffen. Tijdens de Belgische Opstand werd hij chef staf in het leger, dat in 1831 tegen de Belgen optrok in de Tiendaagse Veldtocht. In Leuven regelde hij later de wapenstilstand en de terugtrekking van de Nederlandse troepen. In 1837 nam hij ontslag uit het leger. In 1846 werd hij ingelijfd in de Nederlandse adel met de titel baron. Jean Victor was drager van de Militaire Willems Orde. Hij overleed in 1850.

De zonen van Jean Victor hebben allen ook hun sporen in militaire dienst verdiend. Willem de Constant Rebecque maakt zich verdienstelijk tijdens de Belgische Opstand in 1830, waarvoor hij de Militaire Willems Orde ontving.  In 1847 commandeerde hij Zr.Ms. De Vesuvius in de Indische wateren tegen piratenbendes.

Charles heeft zich, als afgestuurd doctor in de wetenschappen, eveneens heldhaftig gedragen tijdens de Belgische opstand. Hij werd daarna nog kamerheer bij resp. Koning Willem I, II en III.

Théodore heeft zijn militaire opleiding in Duitsland genoten en voor zijn moed tijdens de Belgische Opstand, ontving hij net als zijn broers de Militaire Willems Orde. Hij werd nog adjudant van Koning Willem II en III.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
De Hermanus Boexstraat eind jaren zestig. Beeldcollectie RHCe
Een anoniem portret van Willem van Enckenvoirt
Directie en personeel van Mignot & de Block in 1918. Op de voorste rij van links naar rechts: Remi Mignot, zijn oom Paul en zijn vader Adolphe. | Beeldcollectie RHCe
images/hourglass.png

ZOEKEN...