Wapen Nederwetten en Eckart

Wapen Nederwetten en Eckart

16 juli 1817: “Zijnde van lazuur, beladen met drie zespuntige sterren van goud, staande twee en een.- het schild rustende tegen St. Lambertus van goud.-”

Geschiedenis van het wapen
Voor wat betreft Nederwetten zijn tot 1586 noch schependomszegels, noch zegels van de laatbank van Hooidonk bekend. In 1586 werd een schependomszegelstempel gesneden met het familiewapen van de heer (Van Berkel), geplaatst tegen de beeltenis van de parochieheilige, bisschop Lambert, met in de linkerhand de kromstaf, de rechterhand zegenend. Randschrift: S SCEPEN IN NERWETEN. De familie Van Berkel voerde als wapen: “in azuur drie sterren van goud.” Van een schepenbank te Eckart is sprake in 1429. Van het schepenbankszegel zijn slechts voorbeelden bekend uit 1669 en 1720. Het vertoont het alliantiewapen Van Hedichuysen-Hovelmans, waardoor het uit de periode 1633-1656 moet dateren. In een niet bewaard gebleven brief van de burgemeester van Nederwetten en Eckart uit 1815 stond dat de gemeente geen wapen kende. Zijn opvolger liet de gouverneur der provincie echter begin 1816 weten dat zijn gemeente sinds onheuglijke tijden het wapen [lees: zegel] met de beeltenis van de Heilige Lambert gebruikte, waarvan hij een afdruk toezond. Op 16 juli 1817 bevestigde de Hoge Raad van Adel de gemeente dan ook in het bezit van het wapen met bovenstaande beschrijving. De kleuren zijn de rijkskleuren, die hier bij toeval overeenkwamen met de juiste kleuren van het familiewapen Van Berkel.

Bronnen

Foto wapen (1817) uit Wapenregister Hoge Raad van Adel: RHCe, THA, Zegelkaarten, doos 2.
Rapport betreffende herziening van de wapens van gemeenten en de instelling van wapens voor de dorpen in de Regio Eindhoven [Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde, september 1996].
Martien van Asseldonk, De Meierij ontrafeld. Plaatselijk bestuur, dorpsgrenzen en bestuurlijke indeling in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, circa 1200-1832 [Tilburg, 2003] 244 en 275.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
 Bouw van het Diaconessenhuis.
Warande. De Beukenberg.
Protestanten voor Philips
Burgemeester Herman Witte test Eindhovens eerste flitspaal op 14 maart 1966.  Foto Noud Swinkels, Enface | Beeldcollectie RHCe.
images/hourglass.png

ZOEKEN...