Wapen Strijp

Wapen Strijp

31 augustus 1818: “Zijnde een schild van lazuur, beladen met een paard van goud.-”

Geschiedenis van het wapen
Strijp maakte deel uit van de hertogelijke schepenbank van Gestel, Stratum en Strijp, waarvan schepenen worden vermeld vanaf 1344. Een schependomszegel is niet bekend. In de 18de eeuw wordt het schependomszegel van Woensel als gemeentezegel gebruikt. De brief van de burgemeester uit 1815 is niet bewaard gebleven. Bekend is slechts dat hij "de zamenstelling van het wapen aan de decisie van den Hoogen Raad van Adel" heeft overgelaten. Daarnaast zal hij - evenals die van Gestel en Stratum - hebben meegedeeld dat voordien geen wapen werd gebruikt. Bij Koninklijk Besluit van 31 augustus 1818 nr. 74 werd aan Strijp het wapen met bovenstaande beschrijving verleend. De kleuren zijn de rijkskleuren. Het stappende paard staat op een losse grond. Waarom de Hoge Raad voor deze gemeente een paard koos, zal wel nooit meer kunnen worden achterhaald. Een relatie die wel eens gelegd kan worden tussen een gemeentewapen en dat van een gelijknamige familie, hier Van Strijp, gaat niet op. Deze voerde een leeuw in het wapen. In 1868 deelde de burgemeester mee dat vroeger en ook op dat moment nog, slechts één stempel werd gebruikt en wel dat met een stippeltjesveld binnen het randschrift.

Bronnen
Originele wapendiploma in RHCe, THA, Atlantisnr. 24003.
Foto wapen (1818) uit Wapenregister Hoge Raad van Adel: RHCe, THA, Zegelkaarten, doos 2.
J.Th.M. Melssen, De wapens van de voormalige gemeenten Gestel, Stratum en Strijp, ’t Gruun Buukske 17 (1988) 37-42.
Rapport betreffende herziening van de wapens van gemeenten en de instelling van wapens voor de dorpen in de Regio Eindhoven [Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde, september 1996].

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
De Dame wisselde haar betonkleur overigens pas in 1953 in voor stralend wit.
images/hourglass.png

ZOEKEN...