Het zwembad de IJzeren Man in de jaren 1960.

Incident in de IJzeren Man

In de na-oorlogse periode was het punt van het gemengde zwemmen in de gemeentelijke zwem- en badinrichting “De IJzeren Man” een heet hangijzer. De confessionele politiek onder leiding van de KVP dacht nog behoorlijk puriteins.

De aanblik van het naakte lichaam, in een badpak dat volgens de gangbare mode alles behalve de armen en benen bedekte, kon volgens de meeste gemeenteraadsleden een naaste gelegenheid tot zonde zijn. Vooral de weinig standvastige jeugd moest strenge regels worden voorgehouden. Dames en heren, jongens en meisjes moesten in gescheiden bassins hun baantje trekken. Beiderlei kunnen waren door een hoog hekwerk van elkaar gescheiden. Uit de verte kon men naar elkaar zwaaien. De oorlog bracht in dit debat enige ontspanning: het NSB-Gemeentebestuur had een veel natuurlijker kijk op coëducatie. Na de oorlog werden de touwtjes van zedigheid en betamelijkheid flink aangetrokken. Overal bespeurde men een inflatie van het morele besef. De overheid moest waakzaam zijn.

Na veel gedelibereer werd in 1953 door de gemeenteraad het besluit genomen dat naast de gesepareerde bassins in een derde gemengd gezwommen mocht worden. Een incident op een 13 augustus 1953 had de kwestie in een stroomversnelling gebracht. Om half vijf in de middag waagden een aantal jongemannen zich in de damesafdeling. Pogingen van het personeel om de overtreders in het herenbad te doen terugkeren mislukten. Toevallig passerende agenten werden te hulp geroepen. Een agent probeerde in een roeiboot tot ontruiming en sluiting van het zwembad over te gaan. Om vijf uur werd het zwembad op last van de politie gesloten. In vragen van het raadslid Diebrink ontkende de burgemeester dat er van de wapenstok en van overvalwagens gebruik was gemaakt. Tegen de baldadige elementen was adequaat opgetreden. Het waren de laatste stuiptrekkingen van een in onze ogen bekrompen beleid.

Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Meer weten?
Krijgt marcus een zusje
Aktie op het centre-court tijdens het toernooi in 1969.
Beroving door funeste invloed beeldroman
images/hourglass.png

ZOEKEN...