Eindhoven helpt Deurne met Ruiten Troef

De wintertijd is weer aangebroken. Met isolatie en dubbel glas kunnen we onze woning behaaglijk warm houden in het koudeseizoen. Tot lang na de Tweede Wereldoorlog was dat in Deurne wel anders. Geen muurisolatie en veel huizen waarvan alle ruiten door het oorlogsgeweld kapot waren zorgden voor buitentemperaturen binnen. Een Haarlemse pater was nog voor de winter van 1946/47 inviel voor de meeste Deurnenaren de redder in nood.

Pater Henri de Greeve organiseerde over heel Nederland een glasinzameling onder de noemer ‘Ruiten Troef’. In zijn wekelijkse radioprogramma “Lichtbaken” op Hilversum II bracht hij de actie onder ieders aandacht. Zijn inzet was dat uit alle niet geteisterde gemeenten glas zou gaan naar plaatsen waar grote glasschade te noteren viel. In Deurne was dat laatste het geval. Vanaf 16 oktober 1946 vielen er bij de Deurnenaren formulieren in de bus of door het open venster, waarmee bij de gemeente kon worden gemeld “dat hij in aanmerking wenscht te komen voor beschikbaarstelling van glas voor zijn woon- en slaapvertrekken”. Vanzelfsprekend werd hier door elke getroffene gebruik van gemaakt.
Op 2 november 1946 bezorgde de post op het gemeentehuis van Deurne een verheugend bericht: Eindhoven adopteerde Deurne voor de glasactie. Enkele weken later al kon waarnemend burgemeester Swinkels aan Pater De Greeve laten weten, dat er al zoveel glas uit Eindhoven was gekomen dat “het meerendeel der Deurnesche bevolking voor den komenden winter uit de ellende der glasmisère” was verlost. Negenhonderdvijfentwintig vierkante meter bruikbaar glas was geplaatst. Jammergenoeg bleef er echter nog een tekort van een 600 vierkante meter en als die niet werden aangevoerd, dan konden diverse gezinnen niet geholpen worden, “zoodat zij weer achter planken e.d. dreigen den winter te moeten ingaan”. Helaas voor die gezinnen werd dat werkelijkheid. Pas in januari 1947 zou vanuit Jutphaas 160 vierkante meter richting Deurne gaan.
Het Eindhovense comité dat de glasinzameling had verzorgd bood de gulle glasgevers een ‘Brabantsche avond’ aan. Op maandag 30 december 1946 was gebouw ‘Katholiek Leven’ in Eindhoven “tot berstens toe met belangstellenden gevuld”. Salon-Orkest ‘Richard Strauss’ onder leiding van Jules op de Beeck opende de avond met vijf lange muziekstukken. Hierna dankte de waarnemend-burgemeester van Deurne de Eindhovense bevolking voor de ingezamelde ruiten. Swinkels schilderde de stedelingen ook de noden die nog steeds in de Peel heersten. Een andere inbreng uit Deurne aan de avond werd geleverd door de familie Kortooms. Toon vermaakte de aanwezigen met -  volgens het programma - ‘Brabantsche Humor’, waarin hij het vrolijke, opgeruimde karakter van de Peelwerker schetste. Zijn zus Wilma zong een ode aan de Peel. Cabaretgroep ‘De Prullemand’ gaf tot slot 75 minuten “kleine Kleinkunst” ten beste. De verslaggever van het Dagblad voor Midden- en Oost-Brabant vond deze avond kwalitatief van een veel hoger peil dan “vrijwel alle bonte avonden die we in het verleden te slikken hebben gekregen”. En volgens hem strookte die kwaliteit niet met het niveau van een aantal aanwezigen. Glashelder stelde hij: “En helaas, het moet ons uit de pen, het was niet besteed aan een gedeelte van het publiek, dat bewees dat glas afstaan voor een getroffen gemeente nog niet hetzelfde is, als zijn fatsoen houden!”.
Deurne was zeer tevreden; niet alleen over de bonte avond, maar ook over de Eindhovense actie. Die had naast glas ook meer dan drieduizend gulden in geld voor hulp opgeleverd. Burgemeester Roefs en Swinkels togen dan ook op vrijdag 14 mei 1948 met een cadeau in de tas naar het Eindhovense gemeentehuis. Uit hun handen mocht Eindhovens burgervader Kolfschoten het cadeau in ontvangst nemen: H.N. Ouwerlings boek over de ‘Geschiedenis der dorpen en heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden’ met voorin een mooi gekalligrafeerde dankbetuiging.

/upload/verhalenbank_poost/Trompetter-DAS-20071025-00023791-268x300.jpg

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
Atoom hoop voor de toekomst
Brug over de Dommel bij het Stratumseind omstreeks 1900. Deze werd in 1955 vervangen door het gebogen ‘Delfsbrugje’
De winnares van het Songfestival van 1969 in Madrid.
De Hermanus Boexstraat eind jaren zestig. Beeldcollectie RHCe
images/hourglass.png

ZOEKEN...