Oude arbeidershuisjes aan de Heistraat.

Nieuwjaar in 1907

Voor de afbeelding bij dit stukje hebben wij gekozen voor een tekening in 1907 gemaakt door Johan Jacobs. Hij tekende oude arbeidershuisjes aan de Heistraat. Dit soort huisjes kon je toen nog op verschillende plaatsen in Helmond vinden.

In 1907 kende Helmond nog twee kranten, die allebei twee keer per week verschenen. Dat waren Het Nieuws van de Week en de Zuidwillemsvaart. Beide kranten besteedden op nieuwjaarsdag, waarop ze ook gewoon verschenen, uiteraard veel aandacht aan de overgang van het ene naar het andere jaar. Er waren terugblikken op het afgelopen jaar met overzichten van alle grote rampen, maar ook van alle belangrijke Nederlanders die overleden waren. Het Kruisverbond, dat streed tegen het gebruik van sterke drank, schreef een uitgebreid artikel over de gevaren van alcoholmisbruik met de oproep om op nieuwjaarsdag de drankflesch achter slot en grendel te houden en bij het nieuwjaarwensen alle sterke drank te weigeren. Dat nieuwjaarwensen was toen nog heel gewoon. De gewone mensen gingen langs de deuren bij hun werkgever, bij de parochiegeestelijken en natuurlijk ook bij familie en vrienden. Degenen die in de stad wat te betekenen hadden, verspreidden hun nieuwjaarswens via de kranten. In die wensen zat een duidelijke rangorde. De eerste wens was van de burgemeester, daarna volgde de gemeentesecretaris, de notarissen en de paters Capucijnen. Andere Helmonders moesten genoegen nemen met een alfabetische volgorde. Daaronder waren de grote fabrikantenfamilies, maar ook de middenstand, leraren en onderwijzers.

Velen volstonden met een simpel Zalig Nieuwjaar. De meest uitgebreide die wij vonden, was van Henri Michielsen, die een sigarenhandel op de Heuvel had. Hij was een bekende gelegenheidsdichter. Zijn nieuwjaarswens was tevens een advertentie om zijn waren aan te prijzen:

Ja, ja! da’s waar!
Ik wensch aan mijne klantenschaar
Zeer veel geluk in ’t nieuwe jaar!
Rook in dit en meerdre jaren
Steeds geregeld puik sigaren,
’t Zal vreugd en blijheid baren,
En ik durf U te verklaren:
‘k Ben op iedren dag van ‘t jaar
Voor verkopen gaarne klaar.

De meeste middenstanders hielden het simpeler. Vaak luidde hun wens: Een Zalig Nieuwjaar aan mijn geachte Begunstigers en Bekenden.

Bron: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Reactie plaatsen

Naam

E-mail

Bericht

Ik ga akkoord met het privacy beleid
Vergeet niet akkoord te gaan met het privacy beleid
Reacties worden geladen...
Ontdekken
’t Sterretje in Gestel: een zwoel verlichte bar, een enorme sortering drank en mooie meisjes. Uit: Eindhovens kroegenboek, 1972 | collectie RHCe
26 Ria Rathje-1
0007060waterreus
Het kerkje aan de Dommelhoefstraat in 1986.
images/hourglass.png

ZOEKEN...